Monday, 16 January 2012

dagarna som passerar

Så här ser de ut, dagarna som passerar men som man kanske inte minns?

1 comment: